Κυριακή 22 Απριλίου 2018

Χαρτογράφησαν τα μονοπάτια του Δήμου Αγιάς

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωμεσογειακό campus που διοργάνωσε  ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος στην Ελλάδα (Mediterranean Center of Environment) και τον σύνδεσμο APARE στη Γαλλία, με θέμα τη «Χαρτογράφηση μονοπατιών πεζοπορίας στην περιοχή του Κισσάβου». Τα αποτελέσματα της εργασίας των νέων επιστημόνων παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, στις 7μμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην 'Χρυσαλλίδα' με ενεργή συμμέτοχη του ακροατηρίου και ανοιχτή συζήτηση πάνω στο θέμα.
Η διεθνής επιστημονική ομάδα των εννέα στο σύνολο εθελοντών αποτελούνταν από φοιτητές και νέους απόφοιτους με συμμετοχές από Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία και Λίβανο και εξειδίκευση στους κλάδους του περιβάλλοντος, γεωγραφίας, τοπογραφίας, χωροταξίας, αρχιτεκτονικής και γεωπονίας. Οι εθελοντές εργάστηκαν εντατικά για διάστημα τριών εβδομάδων (15 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου) προκειμένου να καταγράψουν τις συντεταγμένες με GPS ορισμένων επιλεγμένων διαδρομών και να σκεφτούν τρόπους προώθησής τους στην αγορά.
AGIAMONOPATIA1Η καταγραφή έγινε πιλοτικά σε τρία επιλεγμένα μονοπάτια και οικισμούς: α) "Μελιβοία-Βελίκα", β) "Μεταξοχώρι-Ανατολή" και γ) πολιτιστικές διαδρομές στον οικισμό του "Μεταξοχωρίου", αποτυπώνοντας σημεία ενδιαφέροντος και θέας, μνημεία και κτίρια με σημαντικό ιστορικό, αρχιτεκτονικό, θρησκευτικό και λαογραφικό ενδιαφέρον καθώς και άλλες τουριστικές πληροφορίες. Το τελικό προϊόν που παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στον Δήμο περιλαμβάνει την ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση των επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών (μια γεωχωρική βάση χαρτογραφικών δεδομένων) και τον σχεδιασμό διαφημιστικών φυλλαδίων (leaflets) για την τουριστική προβολή και περιγραφή των διαδρομών (στα ελληνικά και αγγλικά).
Η δουλειά της ομάδας εκτιμάται θετικά για την επιστημονική και μεθοδολογική αρτιότητα και το επίπεδο των προτάσεων. Τα φυλλάδια που δημιουργήθηκαν αποτελούν ενδιαφέρουσες  και πρακτικές προτάσεις προώθησης του πεζοπορικού/περιηγητικού τουρισμού της περιοχής και σχεδιαστικούς τρόπους προβολής του ως τουριστικό προϊόν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Θεωρείται ότι η εθελοντική συνεισφορά της ομάδας μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής και να αποτελέσει βάση για την περαιτέρω προώθηση του περιπατητικού τουρισμού για το ευρύτερο δίκτυο συνόλου των μονοπατιών του Δήμου και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Το σχεδιαστικό και υπόλοιπο υλικό αρχείου παραμένει στην κατοχή του Δήμου και περαιτέρω επεξεργασία και ανάδειξη.