Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ Iphone 6 ΣΤΑ “ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ”

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Τα “ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ” επιβραβεύοντας τους φίλους τους θα κληρώσουν για έναν τυχερό φίλο τους ένα iphone 6.
Για να συμμετέχετε στην κλήρωση η διαδικασία είναι απλή και εύκολη και γίνεται με δυο τρόπους.
1ος) Πατήστε “Μου αρέσει” στη σελίδα των “ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ” στο facebook και κάντε share το παρόν άρθρο. Μετά στείλτε το όνομα και το τηλέφωνο ή το mail σας στο in box με την φράση: Για την κλήρωση.
Αυτόματα το όνομα σας θα μπει στην κληρωτίδα.
2ος) Περάστε από ένα από τα “ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ, (Βόλου 108 & Αιγέα στον Αγ. Γεώργιο ή 23ης Οκτωβρίου 66-68 στον Αγ. Κωνσταντίνο)  συμπληρώστε το κουπόνι συμμετοχής και ρίξτε το στην κληρωτίδα.
Η κλήρωση θα γίνει δημόσια, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 3.00’ το απόγευμα, στα “ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ” στο κατάστημα της οδού Βόλου 108 & Αιγέα.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης για την κλήρωση  θα υπάρξουν διάφορα Happenings και διάφορες εκπλήξεις για τους παρευρισκόμενους φίλους.
Τις λεπτομέρειες και τους όρους του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στην σελίδα μας στο facebook  (https://www.facebook.com/tsoumanismarketslarisa/ ), στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (http://www.tsoumanismarkets.gr/) όπως και στα site www.larissanew.gr  και www.mustmag.gr ενώ ο τυχερός (αν δεν είναι παρών) θα ενημερωθεί άμεσα τηλεφωνικά για να παραλάβει το δώρο του.  .

FBtelikhΌροι συμμετοχής
1.  Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Tα  ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ επιχείρηση με έδρα την Λάρισα, , προκηρύσσουν  διαγωνισμό like & share, ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου: (https://www.facebook.com/tsoumanismarketslarisa/)  στα πλαίσια προώθησης της παρουσίας της επιχείρησης στα Social Media και εναλλακτικά με την συμπλήρωση κουπονιού συμμετοχής  και με δημόσια κλήρωση. Όλες οι πληροφορίες αυτής της ανάρτησης αποτελούν το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων. Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
2. Δώρο του διαγωνισμού
Σαν δώρο του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται μια συσκευή iphon 6. Τo δώρο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρήματα ή άλλο έπαθλο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
3. Δικαίωμα συμμετοχής.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της σελίδας  “Τσουμάνης Market Λάρισα” (https://www.facebook.com/tsoumanismarketslarisa/)  και κάθε πολίτης άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ κάτοικοι του Νομού Λάρισας. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται παραπάνω από μια συμμετοχή ανά χρήστη με την προϋπόθεση να κάνει share την παρούσα ανάρτηση και να αποστέλλει τα στοιχεία του στο in box της σελίδας μία (1) φορά την ημέρα.
4. Αποκλεισμός διαγωνιζομένων.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Όλοι οι εργαζόμενοι στα ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ , καθώς και συγγενείς τους Α’ βαθμού. 2) Επιχειρήσεις με profile στο facebook. 3) Ψεύτικα profile. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.
5. Διάρκεια του διαγωνισμού.
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή  8 Ιανουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 21.00.
Μετά την προθεσμία αυτή κάθε συμμετοχή θα θεωρείται άκυρη. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη μέρα (Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 στα “ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ” στο κατάστημα της οδού Βόλου 108 & Αιγέα).
 6. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό υπάρχουν δυο (2) τρόποι:
1ος  ΤΡΟΠΟΣ
Α) Να πατήσουν “Μου αρέσει” και να κάνουν  share  την σελίδα https://www.facebook.com/tsoumanismarketslarisa/  Οι ήδη φίλοι της σελίδας θα πρέπει να κάνουν μόνο share αυτή την ανάρτηση.
Β) Στην συνέχεια θα πρέπει να στείλουν το ονοματεπώνυμο, το κινητό τηλέφωνο και το mail τους στο in box της σελίδας με την φράση: Για την κλήρωση.
Αυτόματα το όνομα τους θα μπει στην κληρωτίδα.
2ος  ΤΡΟΠΟΣ
Να περάστε από ένα από τα “ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ, (Βόλου 108 & Αιγέα στον Αγ. Γεώργιο ή 23ης Οκτωβρίου 66-68 στον Αγ. Κωνσταντίνο)  να συμπληρώσουν το κουπόνι συμμετοχής και να το ρίξουν το στην κληρωτίδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Και στις δυο περιπτώσεις τα στοιχεία θα πρέπει να είναι πραγματικά. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα είναι άκυρη.
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
Ο νικητής του δώρου θα αναδειχθεί από την δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 3.00’ το απόγευμα, στα “ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ MARKET ΛΑΡΙΣΑ” στο κατάστημα της οδού Βόλου 108 & Αιγέα.
Η παρουσία του νικητή στην δημόσια κλήρωση είναι δεν είναι απαραίτητη για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του. Το δώρο θα παραδοθεί ΑΜΕΣΑ μετά την διενέργεια της κλήρωσης και της επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των στοιχείων του νικητή.
8. Εγκυρότητα συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται να έχουν καταχωρηθεί τα πραγματικά στοιχεία του υποψηφίου (Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου & e-mail). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τα στοιχεία ενός συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ονόματος, το κινητό τηλέφωνο και το mail του.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει από το διαγωνισμό οποιονδήποτε συμμετέχοντα, του οποίου η συμπεριφορά είναι αντίθετη προς το πνεύμα των όρων και προϋποθέσεων ή την πρόθεση της προωθητικής ενέργειας, και να ακυρώσει οποιαδήποτε ή όλες τις συμμετοχές που βασίζονται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
9. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του διοργανωτή http://www.tsoumanismarkets.gr/
10. Προστασία στοιχείων συμμετεχόντων
Ο διοργανωτής δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που θα δηλωθούν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα παραμείνουν στο αρχείο της επιχείρησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν ή δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα τρίτο για κανένα λόγο.
11. Δέσμευση νικητή
Για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού, ο νικητής δεσμεύεται εκ’ των προτέρων ότι επιτρέπει τη δημοσιοποίηση μερικών στοιχείων του (Μόνο ονοματεπώνυμο και δημοσίευση φωτογραφίας από την παραλαβή του δώρου).